İhracat

Nusaybin Gümrükleme müşterilerinin ihracat işlemlerini konusunda uzman ve tecrübeli ihracat departmanı yetkilileri ve kontrol & mevzuat birimi ile eşgüdümlü olarak yürütmektedir. İhracat süreçlerinde müşteri iş yapış biçimi ve beklentileri etüd edildikten sonra hazırlanacak SOP ile müşteri temsilcisi tanımlaması yapılarak işlem standardı sürecin en başında belirlenmekte ve idame edilmektedir. Düzenlenen tüm ihracat beyannamelerinin VEDOP takibi, Nusaybin Gümrükleme ihracat ekibi tarafından yapılmakta, müşterilerine periyodik olarak raporlanmakta ve fiili ihracı kesinleşmiş olan beyannameler müşterilerimize teslim edilmektedir.

Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar doğrultusunda, düzenlenen ihracat beyannamelerine ilişkin çalışmalar neticesinde varsa dolaşım sertifikalarının usulünce hazırlanması ve tasdiki Nusaybin Gümrükleme ihracat departmanı yetkilileri tarafından gerçekleştirilmektedir. İhracatın uluslararası ticarette ve ülkemiz nezdinde en önemli ticaret unsurlarından biri olduğunun farkındalığında olarak Nusaybin Gümrükleme ekibi, zamanın öneminin bilincinde hizmet vermektedir. Tüm işlemlerde olduğu gibi ihracat işlemlerinde de kırılımlarıyla süreç analizi tutulmakta ve performans şeffaf olarak raporlanmaktadır.